Cora Jongsma


Proeftuinen van vilt

Projecten

Inspiratie

Contact

............................

Polders van Vilt - Nieuw Land museum + archief + studiecentrum

10 november 2012 t/m 20 mei 2013

Cora Jongsma verricht onderzoek naar de verharding van het Nederlands polderlandschap. Uitgangspunt voor haar werk vormen de terreinhoogtekaarten uit De PolderAtlas. De zachtheid van deze kaarten toont veel overeenkomst met vilt.

De cultivering van een eeuwenoud polderlandschap, door vervening, bedijking, drooglegging en bebouwing, weet zij treffend te verbeelden. Een intensief maakproces wordt door Polders van Vilt verbonden met de lange ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse polderlandschap. Met dit verschil dat vilten niet verhardt maar juist verzacht.

Polder inspireert masterstudenten Landschapsarchitectuur TU Delft

http://www.youtube.com/watch?v=B0Sl4S95lPg