Cora Jongsma


Proeftuinen van vilt

Projecten

Inspiratie

Contact

............................

Polders van Vilt - TU Delft

15 december t/m 31 januari 2012

Afdeling Landschapsarchitectuur


Presentatie Polders van Vilt, Beemster en Polder het Bildt. Het bewerken van wol tot vilt staat voor mij synoniem aan het proces van verstening van het landschap met dit verschil dat het resultaat van het viltproces niet verhard als steen maar juist verzacht. Het polderlandschap is ontstaan doordat ons land al eeuwenlang intensief is bewerkt door processen als vervening, bedijken, droogleggen, ploegen en bebouwen. Ik boots het resultaat van deze processen na. Hierdoor ontstaan Polders van Vilt.